مرکز خدمات روانشناسی روان بُنه

  • Psychoroom@yahoo.com
  • 021-66907404

جداول

Basic table

First NameLast NameEmail
JohnDoejohn@example.com
MaryLeemary@example.com
JulyMayjuly@example.com

Striped rows

First NameLast NameEmail
JohnDoejohn@example.com
MaryLeemary@example.com
JulyMayjuly@example.com

Bordered Table

First NnameLast NameEmail
JohnDoejohn@example.com
MaryLeemary@example.com
JulyMayjuly@example.com

Hover rows

First NameLast NameEmail
JohnDoejohn@example.com
MaryLeemary@example.com
JulyMayjuly@example.com

Contextual Classes

SUCCESSJohnDoejohn@example.com
DANGERMaryLeemary@example.com
INFOJulyMayjuly@example.com
WARNINGAnaScottana@example.com

صفحه اینستاگرام مرکز

به روزترین مطالب روانشناسی

گرفتن وقت اینترنتی

https://api.whatsapp.com

ساعت کاری کلینیک

شنبه تا جمعه - 8:00 - 20:00

تهران میدان انقلاب

ابتدای جمالزاده جنوبی کوچه دانشور پلاک 9 واحد 8